Thẻ bánh mochi

bánh mochi - Hạnh Phúc Của Mẹ

Ở Việt Nam có món bánh dày, thì ở Nhật cũng có món bánh mochi dẻo mềm với nhiều loại nhân khác nhau. Bánh...