Thẻ bé hay ăn vạ

bé hay ăn vạ - Hạnh Phúc Của Mẹ

Giai đoạn từ 12 tháng  đến trên 3 tuổi trẻ hay có những biểu hiện hờn dỗi, ăn vạ khi đòi cái gì đó...