Thẻ bệnh cùi

bệnh cùi - Hạnh Phúc Của Mẹ

Bệnh phong là gì và các triệu chứng bệnh phong

Bệnh phong (hay bệnh phong cùi, hủi) là một căn bệnh lây truyền qua da và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm cho...