Thẻ bệnh thủy đậu ở trẻ nhỏ

bệnh thủy đậu ở trẻ nhỏ - Hạnh Phúc Của Mẹ

Thủy đậu là bệnh cấp tính do nhiễm vi rút Varicella Zoter gây ra bệnh, ở trẻ em gọi là bệnh thủy đậu, còn...