Thẻ bồ câu

bồ câu - Hạnh Phúc Của Mẹ

Bồ câu là loại chim khá đặc biệt, khi nuôi cần nuôi đúng một đôi. Nếu nuôi bị thừa chim trống thì sẽ có hiện...