Thẻ Posts tagged with "Tam cá nguyệt thứ hai"

Thẻ: Tam cá nguyệt thứ hai

Tam cá nguyệt thứ hai là giai đoạn thứ hai từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 26 trong 40 tuần thai.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cân nặng giảm một lúc liền 5 kg là sự thay đổi đầu tiên ngay khi trẻ vừa lọt lòng mẹ và còn hàng...