Thẻ Posts tagged with "bài cúng ông táo"

Thẻ: bài cúng ông táo

Vào dịp ngày 23 tháng chạp cuối năm, theo phong tục Việt Nam, đó là ngày tết ông Công ông Táo, hay còn gọi...