Thẻ Posts tagged with "bánh mochi"

Thẻ: bánh mochi

Ở Việt Nam có món bánh dày, thì ở Nhật cũng có món bánh mochi dẻo mềm với nhiều loại nhân khác nhau. Bánh...