Thẻ Posts tagged with "bồ câu"

Thẻ: bồ câu

Bồ câu là loại chim khá đặc biệt, khi nuôi cần nuôi đúng một đôi. Nếu nuôi bị thừa chim trống thì sẽ có hiện...