Thẻ Posts tagged with "bực tức"

Thẻ: bực tức

Ông bà có câu “thương cho roi cho vọt”, thế nhưng việc đánh mắng con cái mỗi khi phạm lỗi có phải là cách...