Thẻ Posts tagged with "Chị dâu"

Thẻ: Chị dâu

Tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao chị dâu là người keo kiệt mà sao có thể lên tặng tôi món hồi môn giá...