Thẻ Posts tagged with "chồng thể hiện"

Thẻ: chồng thể hiện

Chồng mình vừa nghèo lại vừa sĩ, không có xu nào dính túi nhưng rất thích thể hiện, 'chém gió' cho bằng anh, bằng...