Thẻ Posts tagged with "chuyện vợ chồng"

Thẻ: chuyện vợ chồng

Chồng mình vừa nghèo lại vừa sĩ, không có xu nào dính túi nhưng rất thích thể hiện, 'chém gió' cho bằng anh, bằng...