Thẻ Posts tagged with "coi ngày"

Thẻ: coi ngày

xem ngày chuyển phòng làm việc

Theo phong tục tập quán, người Việt từ xa xưa khi làm bất kì việc gì quan trọng như cưới hỏi, ma chay, chuyển...