Thẻ Posts tagged with "Cung Bảo Bình"

Thẻ: Cung Bảo Bình

Cung Bảo Bình là một cung khá lý trí. Cung Bảo Bình là cung thứ 11 trong 12 cung hoàng đạo, thuộc nhóm khí. Người thuộc cung Bảo Bình có ngày sinh rơi vào khoảng 20/1 đến 18/2. Họ có tính cách khá mạnh mẽ và đôi khi rất bảo thủ và ngang ngược. Bên cạnh đó, họ cũng thể hiện được rất nhiều mặt khá đáng yêu. Hãy xem thêm về tính cách của Bảo Bình cũng như dự đoán sự nghiệp, sức khỏe và tình cảm theo ngày tại đây.

Tính cách, tình yêu, sự nghiệp cung Bảo Bình

Tính cách cung Bảo Bình thường khá phức tạp và khó để xác định được rõ ràng tính cách cung Bảo Bình. Tuy vậy,...