Thẻ Posts tagged with "di ứng thức ăn"

Thẻ: di ứng thức ăn

Dị ứng thức ăn thường xảy ra ở trẻ em dưới 3 tuổi, là phản ứng bất bình thường của hệ miễn dịch với...