Thẻ Posts tagged with "ợ nóng ở bà bầu"

Thẻ: ợ nóng ở bà bầu

Bà bầu bị ợ nóng phải làm sao?

Bà bầu bị ợ nóng thường xảy ra ở giai đoạn cuối của thai kỳ khi các chất trong dạ dày trào ngược lên...