Thẻ Posts tagged with "chân vòng kiềng"

Thẻ: chân vòng kiềng

Nếu không có cách phòng ngừa và chăm sóc hợp lý ngay từ ban đầu, trẻ có thể sẽ bị chân vòng kiềng sau...