Thẻ Posts tagged with "bé hay ăn vạ"

Thẻ: bé hay ăn vạ

Giai đoạn từ 12 tháng  đến trên 3 tuổi trẻ hay có những biểu hiện hờn dỗi, ăn vạ khi đòi cái gì đó...