Thẻ bệnh sốt rét

bệnh sốt rét - Hạnh Phúc Của Mẹ

bệnh sốt rét

Theo thống kê vào năm 1993 của Tổ chức Y tế thế giới cho biết, trên thế giới có hơn 198 triệu người nhiễm...