Thẻ hài trấn thành

hài trấn thành - Hạnh Phúc Của Mẹ

Với tiểu phẩm hài “Ăn nhậu phải có văn hóa” cùng sự tham gia của danh hài Kiều linh, Thúy Nga, Hiếu hiền, Tiểu...