Thẻ viêm gan B

viêm gan B - Hạnh Phúc Của Mẹ

Bệnh viêm gan B

Việt Nam có tỷ lệ lây nhiễm viêm gan B khá cao trong khu vực khoảng 8%, tuy nhiên rất nhiều gia đình hiện...