Những bài cúng ông Công ông Táo cho năm 2016

Vào dịp ngày 23 tháng chạp cuối năm, theo phong tục Việt Nam, đó là ngày tết ông Công ông Táo, hay còn gọi là ngày táo quân chầu trời. Đây là một ngày lễ quan trọng trong năm, nên được cúng rất cẩn thận và chu đáo. Tuy nhiên, những phong tục này thì thường những người trẻ không biết nhiều. Do đó, để theo truyền thống tổ tiên thì bạn cần phải học những tập tục này. Những bài cúng ông Công ông Táo cho năm 2016 sẽ hướng dẫn bạn.

Cúng gì cho ông Công ông Táo?

Theo truyền thống từ xưa, đúng với tập tục, thì bạn cần phải có những lễ vật sau đây trong mâm cúng, lưu ý mâm cúng nên đặt ở gần phía bếp, càng gần càng tốt:

  • Mũ ông Công: gồm 2 chiếc mũ đàn ông, 1 chiếc mũ đàn bà.
  • Giấy tờ vàng bạc (có bán sẵn ở chợ)
  • 1 đĩa gạo.
  • 1 đĩa muối.
Những bài cúng ông Công ông Táo cho năm 2016
Cúng ông Công ông Táo

Đây là ít nhất cho một mâm cúng, ngoài ra, bạn có thể có những loại khác như xôi gấc, chè, hoa quả, rượu,…

Bài văn khấn ông Công ông Táo

Bài cúng khấn Tết ông Táo 23 tháng Chạp này được trích theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam:

“Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là:……

Ngụ tại:……

Hôm nay ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật!”

Bài văn khấn Nôm ông Công ông Táo

Ngoài ra, còn có bài khấn từ sách ở bảo tàng phụ nữ Việt Nam, như sau:

“Hôm nay là ngày… tháng… năm.

Tên tôi (hoặc con là) , cùng toàn gia ở

Kính lạy đức “Đông Trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân:

(Có thể khấn thêm: Thổ địa Long Mạch Tôn Thần. Ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính Thần)

Hàng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp. Gia đình sửa lễ bạc dâng lên. Cảm tạ phúc dày nhờ Thần phù hộ. Kính mong thần tâu bẩm giúp cho:

Bếp trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà.

Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người lo ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác. Muôn trông ơn đức vô cùng.

Cẩn cốc (vái 4 vái)”

Những bài cúng ông Công ông Táo cho năm 2016 2
Thả cá chép theo truyền thống

Chú ý: Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông, suối… để cá trở ông Táo lên chầu trời.